Avasküler Nekroz, kemik dokusunun kademeli olarak tahrip olmasıyla ortaya çıkar.
Başlangıçta etkilenen bölgedeki ağrılar ile kendini gösteren hastalık; ağrıların giderek artmasıyla beraber topallık, kas azalması ve serbest hareketlerde kısıtlamalara sebep olur.
Hastalığın erken aşamalarında bu belirtiler en alt seviyede olsa da tedavinin gecikmesi durumunda hastalık ilerler ve geri dönüşü olmayan doku kaybı meydana gelebilir.
Erken teşhis ve tedavi ile hastalığın ilerleyişi durdurmak mümkündür.